Algemene voorwaarden Puszta Eldorado
 

Opgemaakt november 2013 

 
Deze algemene voorwaarden betreft de accommodatie:
  • Bungalow
  • Lodge Tent
  • Puszta Hut
  • Camper
  • Tent
Puszta Eldorado is de handelsnaam van Halpalota KFT, dochteronderneming van Streur Corporation BV.

 

Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor Puszta Eldorado als voor degenedie een huurovereenkomst bij Puszta Eldorado afsluit.   

 

 

Prijzen

 

Nadat u het reserveringsformulier via de site www.pusztaeldorado.com hebt ingevuld ontvangt u binnen 3 werkdagen een boekingsbevestiging en onze algemene voorwaarden. Prijzen zoals vastgelegd op de boekingsbevestiging zijn bindend. Op de boekingsbevestiging is een betalingsoverzicht opgenomen. Indien de betaling(en) niet binnen de gestelde termijn is voldaan vervalt uw reservering.        

 

Bij aankomst, overhandiging van de sleutel, dient het volledige bedrag, inclusief borg, te zijn voldaan.

  

Indien u een reservering maakt binnen 6 weken voor aankomst dient u binnen 1 week het gehele bedrag + borg te hebben voldaan.

 

 

 

Definitieve reservering

 

Na het betalen van de aanbetaling is de reservering definitief en bindend. Bij het aangaan van een definitieve reservering, bent u akkoord met onze algemene voorwaarden.

 

 

 

Annulering

 

Bij annulering langer dan zes weken vóór de verhuurdatum wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.

 

Bij annulering korter dan zes weken vóór de verhuurdatum wordt 70% van het totaal bedrag in rekening gebracht.

 

Bij annulering binnen drie weken voor de verhuurdatum is het volledige totaal bedrag verschuldigd.

 

 

 

Verblijf

 

Wij hebben geen vaste wisseldag. U kunt de accommodatie op de aankomstdatum na 14.00 uur betrekken. Op de vertrekdatum dient u de woning voor 10.00 uur te verlaten.

 

 

 

Wijziging huurperiode

 

Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.

 

 

 

Bewoning en bezoek

 

Het is niet toegestaan meer personen in de accommodatie te laten overnachten dan waarvoor de accommodatie is ingericht. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als volpersoon. Voor bezoek, bijeenkomsten en vieringen geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een twee dubbele bezetting. Vanzelfsprekend mag er geen overlast optreden voor omwonenden en andere gasten. Een tent bij de accommodatie plaatsen is toegestaan mits van te voren overlegd.   

 

 

 

Roken

 

De accommodaties zijn rookvrij. Het is verboden om binnen in de accommodaties te roken. Indien u toch rookt wordt er extra eindschoonmaakkosten van €50,- in rekening gebracht.

 

 

 

Eindschoonmaak

 

De eindschoonmaak wordt door de verhuurder verzorgd. U dient de accommodatie opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon en opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats). Bij in gebreke blijven zullen de extra schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

 

 

 

Borg

 

U wordt verzocht om een borg van €100,- te voldoen. In de bungalow vindt u een inventarisatielijst. Loop deze in de eerste uren van uw verblijf goed door. Eventuele defecten/vermissingen kunt u op de dag van aankomst doorgeven. Overige defecten/ vermissingen zullen u in rekening gebracht worden, eveneens als er extra schoonmaakkosten nodig zijn. Mocht alles goed verlopen dan wordt de borg van €100,- binnen 3 weken na vertrek aan u terug gestort of bij vertrek cash terug betaald.

 

 

 

Beddengoed en Handdoeken set

 

Wanneer u langer dan een week een accommodatie huurt, vindt op u verzoek wissel van beddengoed, handdoeken en keukentextiel plaats.

 

 

 

Openstellingsregeling erf

 

Het is de huurder toegestaan tijdens de huurperiode met een gemotoriseerd voertuigover het erf, via aangegeven route, van en naar de accommodatie te rijden. Voor het overige gelden uiteraard de aangegeven ver- en geboden. Wanneer er meer dan het toegestane aantal auto’s (2 per bungalow) over het erf willen rijden en of parkeren, dienen er vooraf met de beheerder afspraken gemaakt te worden. Trailers kunnen op aanwijzingen van de beheerder worden geparkeerd.   

 

 

 

Huisdieren

 

Het is toegestaan om hond en/of andere huisdier(en) mee te brengen. Dit kan alleen wanneer dit bij boeking is aangegeven. Alle meegebrachte dieren dienen onder appel te staan, aangelijnd te zijn en jaarlijks te zijn ingeënt, regelmatig ontwormd en vrij te zijn van besmettelijke ziekten en parasieten.

 

 

 

Huisvuil

 

Het huisvuil moet gedeponeerd worden op de aangegeven plekken. Plastic flessen, glas  en blik wordt gescheiden ingezameld.

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner ishoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reserveringen het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van medereizigers, als van zijn gasten.   

 

 

 

U bent zelf aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast.

 

Puszta Eldorado is niet aansprakelijk voor:

 

·         schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de terreinen of door het gebruik van de in de terreinen aanwezige

         faciliteiten;

 

·         schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden;

 

·         mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen;

 

·         onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen.

 

 

 

Annulering- en reisverzekering

 

Om risico’s te vermijden, adviseren wij u een annulering- en een reisverzekering af te sluiten.

 

 

 

Achtergebleven voorwerpen

 

Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg met Puszta Eldordo afhalen of tegen kosten laten opsturen. De voorwerpen worden maximaal zes maanden bewaard.

 

 

 

Vragen, opmerkingen en klachten

 

Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot de

 

(Nederlands sprekende) beheerder. Deze zal dan voor een passende oplossing zorgen.

  

Heeft u na uw verblijf suggesties voor verbeteringen dan horen wij dat graag via email info@pusztaeldorado.com 

  

Bent u niet tevreden over de door Puszta Eldorado geleverde prestatie dan kunt u uw klacht en/of opmerkingen tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit de bungalow indienen via het contactformulier email info@pusztaeldorado.com